18-19 KWIETNIA 2018, WROCŁAW, POLSKA

Międzynarodowa
Konferencja
Ministerialna
ŻeglugaŁączy

18-19 KWIETNIA 2018
WROCŁAW POLSKA

Marek Gróbarczyk

Minister Gospodarki Morskiej
i Żeglugi Śródlądowej

Olga Algayerova

Sekretarz Wykonawczy UNECE

Drodzy Goście!

Z wielką przyjemnością, w imieniu Europejskiej Komisji Gospodarczej i Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Polsce, zapraszam Państwa na Międzynarodową Konferencję na temat Transportu Wodnego Śródlądowego, która odbędzie się w Polsce, we Wrocławiu w dniach 18-19 kwietnia 2018 r.

Konferencja opiera się na Rezolucji Ministerialnej w sprawie przyjęcia nowej ery dla zrównoważonego transportu śródlądowego i mobilności, przyjętej przez ministrów podczas siedemdziesiątej rocznicy powstania Komitetu Transportu Wewnętrznego UNECE w dniu 21 lutego 2017 r.
Czyni to poprzez odwoływanie się do Agendy Zrównoważonego Rozwoju 2030 i podkreślanie znaczenia roli śródlądowego transportu wodnego dla zrównoważonego funkcjonowania krajowych systemów transportowych i ich wkładu w rozwój społeczny i gospodarczy.

Międzynarodowa Konferencja w Sprawie Śródlądowego Transportu Wodnego ma na celu zwiększenie poziomu skoncentrowania polityki na wspieraniu roli transportu śródlądowego, zachęcenie krajów do maksymalizowania potencjału śródlądowych dróg wodnych i sprostanie wyzwaniom zrównoważonego rozwoju mobilności w odniesieniu do transportu śródlądowego. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z Państwem na Konferencji we Wrocławiu.

family-photo

TRANSMISJA NA ŻYWO

Transmisja dostępna po kliknięciu w poniższy link.

TRANSMISJA NA ŻYWO

Transmisja dostępna po kliknięciu w poniższy link.

Wrocławskie Centrum Kongresowe przy Hali Stulecia

ul. Wystawowa 1, 51-618 Wrocław, Poland

Contrast