INFORMACJE DLA PANELISTÓW

Notatka informacyjna dla prelegentów

a) Na początku każdej debaty panelowej moderator przedstawi panelistów. Następnie każdy z panelistów zostanie poproszony o wystąpienie (przedział czasowy wynosi 10 minut). Możliwe jest używanie prezentacji Powerpoint, lecz paneliści proszeni są o użycie nie więcej niż 4-5 slajdów zgodnie z dostarczonym szablonem oraz unikanie czytania wstępnego oświadczenia. Pod koniec każdej sesji, zaplanowane wystąpienia z sali (do 3 minut każda) będą następować zgodnie z protokołem ONZ, tzn. Delegaci rządowi będą mieli pierwszeństwo do wypowiadania się w pierwszej kolejności. Wypowiedzi i oświadczenia będą poprzedzone otwartą dyskusją.

b) Dyskusja będzie moderowana. Rolą moderatora będzie przedstawienie mówców i przewodniczenie/zarządzanie sesją, w tym zaplanowanymi wystąpieniami wraz z pytaniami i/lub komentarzami z sali lub bezpośrednie stawianie pytań i/lub sondowanie publiczności, w razie potrzeby i w ramach ograniczeń czasowych. Moderator może również przedstawić swoje podsumowanie głównych wniosków na zakończenie konferencji. Prezentacje, zdjęcia i wszelkie dodatkowe materiały, artykuły lub wypowiedzi pisemne będą zamieszczane na stronie konferencji.

Contrast