AGENDA

Poniższy program podlega bieżącej aktualizacji.

SPOTKANIA BILATERALNE

Podczas konferencji będą dostępne pokoje do rozmów bilateralnych:
18 kwietnia – od 11:45 do 17:30,
19 kwietnia – od 09:00 do 12:30.

W celu zarezerwowania pokoju prosimy o kontakt z a.maszewska@boom.com.pl

DZIEŃ 1

08.00 – 09.00

REJESTRACJA I POWITALNA KAWA

09.00 – 09.30

CEREMONIA OTWARCIA

PRZEMÓWIENIA POWITALNE:
J.E. Pan Marek Gróbarczyk
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Pani Olga Algayerova
Sekretarz Wykonawczy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ
Pani Magda Kopczynska
Dyrektor ds. Transportu Wodnego, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska

09.30 – 11.00

SESJA PLENARNA
KOORDYNOWANY ROZWÓJ ŚRÓDLĄDOWYCH DRÓG WODNYCH STRATEGIA GLOBALNA

CEL SESJI:
Wymiana informacji dotyczących rozwoju sektora żeglugi śródlądowej w krajach o żeglownych śródlądowych drogach wodnych; wspólne cele i strategiczne inicjatywy.

MODERATOR:
Pan Andrey Vasiliev, Zastępca Sekretarza Wykonawczego, UNECE

PRELEGENCI:
J.E. Pan Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej
J.E. Pan Anatoly Sivak, Minister Transportu i Komunikacji Białorusi
J.E. Pan Mahamadou Karidio, Minister Transportu Republiki Nigru
J.E. Pani Ana Paula Mendes Vitorino, Minister ds. Morskich Portugalii
J.E. Pan Jiang Mingbao, Główny Inżynier, Ministerstwo Transportu Chińskiej Republiki Ludowej
J.E. Pan Sergey Aristov, Sekretarz Stanu, Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej
J.E. Pan Pailin Chuchottaworn, Wiceminister Transportu Tajlandii
J.E. Pan Andriy Galushchak, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy
Pan Josip Bilaver, Assistant Minister, Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji

11.15 – 11.45

PRZERWA KAWOWA

11.45 – 13.00

SESJA I
TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY NA CAŁYM ŚWIECIE: DOŚWIADCZENIA Z DORZECZY I KOMISJI RZECZNYCH

CEL SESJI:
Podkreślenie roli Komisji Rzecznych w zapewnieniu swobody żeglugi, systemów regulacyjnych i bezpieczeństwa na międzynarodowych rzekach oraz ich wkładu w rozwój regionalnego i globalnego transportu śródlądowego.

MODERATOR:
Pani Magda Kopczyńska, Dyrektor ds.Transportu Wodnego, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska

PRELEGENCI:
Pan Bruno Georges, Sekretarz Generalny Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie
Pan Petar Margić, Dyrektor Generalny Komisji Dunaju
Pan Željko Milković, Międzynarodowa Komisja Dorzecza Sawy
Pan Pravir Pandey, Urząd Żeglugi Śródlądowej Indii
Pan Danladi Ibrahim, Krajowy Urząd Żeglugi Śródlądowej Nigerii
Pan Harrie de Leijer, Międzynarodowy expert multimodalny, STC-Nestra

13.00 – 14.00

LUNCH w miejscu konferencji

14.00 – 15.30

SESJA II
GŁÓWNE MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY I INWESTYCJE W ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ.
ROLA BIZNESU WE WSPIERANIU ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

CEL SESJI:
Podkreślenie najważniejszych międzynarodowych projektów dotyczących rozwoju infrastruktury IWW i przedstawienie wsparcia przez biznes dla rozwoju sektora.

MODERATOR:
Pan Marcin Osowski, Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

PRELEGENCI:
Pan Lubomir Fojtu, Dyrektor Zarządu Czeskich Dróg Wodnych
Pan Wolfgang Hebenstreit, Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Transportu Rzecznego i Morskiego (ERSTU)
Pan Jacek Małek, Prezes Zarządu Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.
Pan Fabio Sai, Międzyregionalna Agencja ds. rzeki Pad
Pani Alison Bartle, Dyrektor Aqua-Media International Ltd
Pani Maria Stępniewska, Wiceprezes Zarządu, ENERGA Invest Sp. z o.o.

15.30 – 16.00

PRZERWA KAWOWA

16.00 – 17.30

SESJA III
PRZYSZŁOŚĆ TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO, POSTĘP TECHNOLOGICZNY I INNOWACJE – TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY I INTELIGENTNE SYSTEMY TRANSPORTOWE

CEL SESJI:
Zaprezentowanie nowoczesnych, inteligentnych rozwiązań dla TWS, promowanie nowoczesnej floty, innowacji i cyfryzacji

MODERATOR:
Pan David Edwards-May, Prezydent Inland Waterways International (IWI)

PRELEGENCI:
Pan Sim Turf, Doradca ds. Polityki w zakresie żeglugi śródlądowej, Flamandzkie Ministerstwo Mobilności i Prac Publicznych
Pan Geoffroy Caude, Prezes Światowego Stowarzyszenia na rzecz Infrastruktury Transportu Wodnego (PIANC)
Pani Toupta Boguena, Sekretarz Wykonawczy Urzędu Basenu Nigru
Pan Juergen Troegl , viadonau Usług Informacji Rzecznej, RIS COMEX
Pan Johan Boonen, Project Manager, Watertruck+
Pan Lech Lisicki, Dyrektor Segmentu Oversize i Ładunków Specjalnych, OT Logistics S.A
Pan Jerzy Matraszek, Niezależny ekspert, Greenpowersystem.

17.30 – 18.00

PRZYJĘCIE DEKLARACJI PRZEZ MINISTRÓW

19.00

UROCZYSTA KOLACJA

MIEJSCE: Statek Restauracja WRATISLAVIA

DZIEŃ 2

08.30 – 09.00

POWITALNA KAWA

09.00 – 10.00

SESJA IV
PRACA I EDUKACJA W ŻEGLUDZE ŚRÓDLĄDOWEJ

CEL SESJI:
Jak zwiększyć atrakcyjność zawodu, poprawić jakość kształcenia i szkoleń, przedstawienie międzynarodowego naukowego podejścia do kształcenia zawodowego w sektorze

MODERATOR:
Pani Christine Bader, Specjalistka, Sektor Morski i Transportowy (MARITRANS) w Departamencie Polityki Sektorowej
(SECTOR), Międzynarodowa Organizacja Pracy

PRELEGENCI:
Pan Joris Kerkhofs, Sekretarz Krajowy i Przewodniczący sekcji IN, Europejska Federacja Pracowników Transportu
Pan Stanisław Wojciech Kostecki, Profesor Politechniki Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego
Pani Agnieszka Deja, Akademia Morska w Szczecinie
Pan Jens-Uwe Schröder-Hinrichs, Profesor, Światowy Uniwersytet Morski
Pan Kamil Zaremba, Prezes Zarządu Fundacji OnWater

10.00 – 11.00

SESJA V
ROLA TRANSPORTU WODNEGO ŚRÓDLĄDOWEGO W ZMNIEJSZANIU EMISJI DWUTLENKU WĘGLA, UWZGLĘDNIAJĄC ZMIANY KLIMATYCZNE ORAZ OSIĄGANIE CELÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

CEL SESJI:
Promowanie żeglugi śródlądowej jako alternatywy przyjaznej środowisku, zmniejszenie wpływu na środowisko, zapewnienie odporności infrastruktury żeglugi śródlądowej na zmiany klimatu oraz zajęcie się rekultywacją i utrzymaniem rzek żeglownych

MODERATOR:
Pan Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny Global Compact Polska.

PRELEGENCI:
Pan Peter Scherm, Główny Menadżer EUROMOT
Pan Ivan Zavadsky, Sekretarz Wykonawczy Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Dunaju (ICPDR)
Pani Aneta Muskała, Wiceprezes Zarządu International Paper – Kwidzyn
Pani Karin de Schepper, Dyrektor Generalna Inland Navigation Europe (INE)

11.00 – 11.30

PRZERWA NA KAWĘ

11.30 – 12.30

SESJA VI
INSTRUMENTY PRAWNE ONZ ISTOTNE DLA ROZWOJU ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ W EUROPIE I POZA NIĄ ORAZ RAMY PRAWNE DLA IWT

CEL SESJI:
Podkreślenie roli konwencji transportowych ONZ dotyczących żeglugi śródlądowej, istniejących ram prawnych dla żeglugi śródlądowej oraz propozycje dotyczące sposobów ich polepszenia

MODERATOR:
Pan Jerzy Kleniewski, członek prezydium Komitetu Transportu Śródlądowego UNECE

PRELEGENCI:
Pan Francesco Dionori, Dyrektor sekcji Sieci i Logistyka Transportu, Sekcja Zrównoważonego Transportu UNECE
Pani Theresia Hacksteiner, Sekretarz Generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Wspólnych Interesów Żeglugi Śródlądowej oraz Ubezpieczenia i Zarządzania Rejestrem Żeglugi Śródlądowej w Europie (IVR)
Pan Massimiliano Grimaldi, Przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żeglugi Śródlądowej

12.30

CEREMONIA ZAMKNIĘCIA

PRELEGENCI

Niezbędne informacje dla prelegentów znajdują się na stronie “DLA PANELISTÓW”

MAREK GRÓBARCZYK

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Rzeczypospolitej Polskiej

OLGA ALGAYEROVA

Sekretarz Wykonawczy UNECE

MAGDA KOPCZYNSKA

Dyrektor ds. Transportu Wodnego, Dyrekcja Generalna ds. Mobilności i Transportu, Komisja Europejska

ANDREY VASILIEV

Zastępca Sekretarza Wykonawczego, UNECE

ANATOLY SIVAK

Minister Transportu i Komunikacji Białorusi

MAHAMADOU KARIDIO

Minister Transportu Republiki Nigru

ANA PAULA MENDES VITORINO

Minister ds. Morskich Portugalii

JIANG MINGBAO

Główny Inżynier, Ministerstwo Transportu Chińskiej Republiki Ludowej

SERGEY ARISTOV

Sekretarz Stanu, Wiceminister Transportu Federacji Rosyjskiej

PAILIN CHUCHOTTAWORN

Wiceminister, Ministerstwo Transportu Tajlandii

ANDRYI GALUSCHCHAK

Sekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury Ukrainy

JOSIP BILAVER

Assistant Minister, Ministerstwo Morza, Transportu i Infrastruktury Chorwacji

BRUNO GEORGES

Sekretarz Generalny Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie

PETAR MARGIĆ

Dyrektor Generalny Komisji Dunaju

ŽELJKO MILKOVIĆ

Zastępca Sekretarza ds. Nawigacji, Międzynarodowa Komisja Dorzecza Sawy

PRAVIR PANDEY

Urząd Żeglugi Śródlądowej Indii

DANLADI IBRAHIM

Krajowy Urząd Żeglugi Śródlądowej Nigerii

HARRIE DE LEIJER

Międzynarodowy expert multimodalny, STC-Nestra

MARCIN OSOWSKI

Wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk

LUBOMIR FOJTU

Dyrektor Zarządu Czeskich Dróg Wodnych

WOLFGANG HEBENSTREIT

Sekretarz Generalny Europejskiej Unii Transportu Rzecznego i Morskiego (ERSTU)

JACEK MAŁEK

Prezes Zarządu Damen Shipyards Koźle Sp. z o.o.

ALISON BARTLE

Dyrektor Aqua-Media International Ltd

MARIA STĘPNIEWSKA

Wiceprezes Zarządu, ENERGA Invest Sp. z o.o.

DAVID EDWARDS-MAY

Prezydent Inland Waterways International (IWI)

SIM TURF

Doradca ds. Polityki w zakresie żeglugi śródlądowej, Flamandzkie Ministerstwo Mobilności i Prac Publicznych

GEOFFROY CAUDE

Prezes Światowego Stowarzyszenia na rzecz Infrastruktury Transportu Wodnego (PIANC)

TOUPTA BOGUENA

Sekretarz Wykonawczy Urzędu Basenu Nigru

JUERGEN TROEGL

via donau Usług Informacji Rzecznej, RIS COMEX

JOHAN BOONEN

Project Manager, Watertruck+

LECH LISICKI

Dyrektor Segmentu Oversize i Ładunków Specjalnych, OT Logistics S.A

JERZY MATRASZEK

Niezależny ekspert, Greenpowersystem.

CHRISTINE BADER

Specjalistka, Sektor Morski i Transportowy (MARITRANS) w Departamencie Polityki Sektorowej (SECTOR), Międzynarodowa Organizacja Pracy

JORIS KERKHOFS

Sekretarz Krajowy i Przewodniczący sekcji IN, Europejska Federacja Pracowników Transportu

STANISŁAW WOJCIECH KOSTECKI

Profesor Politechniki Wrocławskiej, Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

AGNIESZKA DEJA

Akademia Morska w Szczecinie

JENS-UWE SCHRÖDER-HINRICHS

Profesor, Światowy Uniwersytet Morski

KAMIL ZAREMBA

Prezes Zarządu Fundacji OnWater

KAMIL WYSZKOWSKI

Dyrektor Generalny Global Compact Polska

PETER SCHERM

Główny Menadżer EUROMOT

IVAN ZAVADSKY

Sekretarz Wykonawczy Międzynarodowej Komisji ds. Ochrony Dunaju (ICPDR)

ANETA MUSKAŁA

Wiceprezes Zarządu International Paper – Kwidzyn

KARIN DE SCHEPPER

Dyrektor Generalna Inland Navigation Europe (INE)

JERZY KLENIEWSKI

Członek prezydium Komitetu Transportu Śródlądowego UNECE

FRANCESCO DIONORI

Dyrektor sekcji Sieci i Logistyka Transportu, Sekcja Zrównoważonego Transportu UNECE

THERESIA HACKSTEINER

Sekretarz Generalna Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Wspólnych Interesów Żeglugi Śródlądowej oraz Ubezpieczenia i Zarządzania Rejestrem Żeglugi Śródlądowej w Europie (IVR)

MASSIMILIANO GRIMALDI

Przewodniczący Włoskiego Stowarzyszenia Prawa Żeglugi Śródlądowej

Contrast